REACH

BNH-Oil Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem zakładów, należących do białoruskiego koncernu „Belneftekhim” w Unii Europejskiej w ramach przepisów REACH.

Obecnie nasza organizacja reprezentuje następujące zakłady:

  • OAO „Grodno Azot” zarejestrowana wielkość obrotu ponad 1000 ton dla wszystkich produktów

Produkty zarejestrowane:
1) Amoniak ciekły
2) Woda amoniakalna
3 Kaprolaktam krystaliczny
4) Kaprolaktam ciekły
5) Siarczan hydroksyloaminy krystaliczny (HAS)
6) Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)
7) Kwas siarkowy (produkcja wstrzymana)
8) Kwas azotowy (produkcja wstrzymana)
9) Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
10) Siarczan amonu
11) Mocznik
12) Metanol

  • OAO „Lakokraska” zarejestrowana wielkość obrotu ponad 1000 ton

Produkty zarejestrowane:
1) Bezwodnik Kwasu Ftalowego (Bezwodnik ftalowy) (dodatkowo wykonana rejestracja wstępna dla Wielkiej Brytanii oraz Turcji)
2) Lakier Bellak 60/60V

  • OAO „Mogilevkhimvolokno” zarejestrowana wielkość obrotu ponad 1000 ton

Produkty zarejestrowane:
1) Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)
2) Tereftalan dimetylu (produkcja wstrzymana)

Osoba kontaktowa w sprawie rejestracji substancji zgodnie z przepisami REACH – Olga Misko
Telefon: +48 22 508 01 22
email: misko@belneftekhim.pl