Bezwodnik kwasu ftalowego

Specifications TS RB 500021625.155-2009
Zakres stosowania: do produkcji plastyfikatorów, żywic alkidowych, barwników, preparatów medycznych i przemysłowych wyrobów gumowych.

bezwodnik kwasu ftalowego

Bezwodnik Kwasu Ftalowego
GOST 7119-77

 

wzor-largeWzór: С8Н4О3

Zastosowanie: substancja stosowana do produkcji plastyfikatorów, żywic alkidowych, barwników, preparatów medycznych, stosowana w przemyśle gumowym, do wypełniaczy do polimerów

Właściwości: „Lakokraska” wytwarza z ortoksylenu bezwodnik kwasu ftalowego klasy A, wyższej i pierwszej klasy
Termin ważności – 2 miesiące od daty produkcji

Specyfikacja techniczna

Wskaźniki Typ А
Wyższa klasa Klasa I
1. Wygląd Płatki i proszek koloru białego lub w formie stopu Płatki i proszek koloru białego lub w formie stopu, odcień żółtawy lub różowawy jest dozwolony
2. Zawartość masowa bezwodnika kwasu ftalowego, %, nie mniej niż 99,9 99,7
3. Temperatura krystalizacji, °С, nie niższa niż 130,9 130,6
4. Masowa zawartość żelaza, %, no more 0,0002 0,003
5. Zawartość kwasu ftalowego brak nie znormalizowano
6. Masowa zawartość frakcji kwasu maleinowego,%, nie więcej niż 0,05 nie znormalizowano
7. Zawartość popiołu,%, nie więcej niż 0,002 nie znormalizowano
8. Stopień koloru roztopionego produktu wg jednostek Hazen, nie więcej niż
Przy produkcji 15 50
W okresie gwarancyjnym na proszkek i płatki 20 80
W okresie gwarancyjnym produktu stopionego nie znormalizowano nie znormalizowano
9. Stopień koloru roztopionego produktu po podgrzaniu w temperaturze 250ºC przez 90 minut wg jednostek Hazen, nie więcej niż:
While producing 40 200
During the warranty period of the powder and flakes 60 nie znormalizowano
During the warranty period of the melt nie znormalizowano nie znormalizowano