Wosk świecowy

Wosk świecowy używany jest do produkcji świec.

modyfikatory-large

Wskaźniki Norma
Marka 1 Marka 2 Marka 3
1 Wygląd Substancja woskowa w kolorze od białego do jasnobrązowego
2. Temperatura topnienia, 0C nie niższa niż 52 50
3. Zawartość oleju, % nie więcej niż 1,8 2,3 3
4. Barwa, nie wyższa niż 11 12
5. Zawartość zanieczyszczeń    mechanicznych, % Brak
6. Zawartość wody,%, nie wyższa niż Brak 0,2
7. Zawartość frakcji kwasów rozpuszczalnych w wodzie i alkaliów Brak
Uwaga 1 – Kolor jest zatwierdzany po uprzedniej filtracji