Siarczan amonu

Zastosowanie w rolnictwie oraz przemyśle.

Wymagania techniczne:

Nazwa Min Max Opis
Wygląd Białe lub przezroczyste kryształy
Zawartość azotu, %, nie mniej niż 21
Zawartość wody, %, nie więcej niż 0,2
Zawartość kwasu siarkowego, %, nie więcej niż 0,03
Zawartość frakcji wymiarem większym niż 0,5 mm, %, nie mniej niż 80
Zawartość frakcji wymiarem mniejszym  6 mm, % 100
Mączystość, % 100
Zawartość nierozpuszczonej w wodzie pozostałości 0,02