NPK

Nazwa: Nawóz Azot (N) – Fosfor (P) – Potas (K)

npk

Opis:
Kompleksowy granulowany nawóz NPK zawiera trzy podstawowe składniki pokarmowe, niezbędne do normalnego funkcjonowania roślin oraz rozpuszczoną w wodzie siarkę. Ze względu na wytwarzanie różnych typów ten nawóz można indywidualnie dobrać, biorąc pod uwagę właściwości dotyczące rodzaju gleby i upraw, wprowadzając do podstawowego typuinne makro oraz mikroelementy. Asortyment produkowanych NPK to: 16-16-16-6 (S), 7-20-30-3 (S), 8-19-29-3 (S), 15.08.30 -5 (S), 6-16-35-2 (S), 21.06.32, 7-16-32-3 (S), 7-17-31-3 (S), 24.06.12 -6 (S), w tym o zestaw niezbędnych mikroelementów (B, Zn, etc.).

Certyfikat WE/85-2/19/BS

Wygląd:
różowe granulki.

Pakowanie i transport:
• luz oraz 500 kg worki typu „big bag”.
• transportowane luzem w wagonach typu specjalnego; pakowane w pół-wagonach oraz wagonach krytych.

Specyfikacja techniczna

Wskaźniki Ед. изм. typ 16-16-16-6(S) typ 8-15-30-5(S) typ 8-19-29-3(S) typ 8-24-24-3(S)
Udział azotu całkowity % 16 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1
Udział azotu w formie amonowej % 9 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1
Udział azotu w formie amidowej % 6 ± 1
Udział pięciotlenku fosforu całkowity Р2О5 % 16 ± 1 15 ± 1 19 ± 1 24 ± 1
Udział pięciotlenku fosforu przyswajalnego % 15,5 ± 1 14,5 ± 1 18,5 ± 1 23,5 ± 1
Udział pięciotlenku fosforu rozpuszczonego w wodzie % 14,7 ± 1 13,7 ± 1 17,7 ± 1 22,7 ± 1
Udział tlenku potasu całkowity К2О % 16 ± 1 30 ± 1 29 ± 1 24 ± 1
Udział siarki całkowity, nie mniej niż % 6 5 3 3
Udział wody, nie więcej niż % 1,8 1,8 1,8 1,8
Skład granulatu: nie większa 5 nie większa 5 nie większa 5
Udział granulatu wielkością:
mniej niż 1 мм nie większa 5 nie mniejsza 90 nie mniejsza 90 nie mniejsza 90
2 мм – 5 мм nie mniejsza 90 0 0 0
więcej niż 6 мм 0
Całkowita zawartość substancji odżywczych (całkowity azot, całkowity fosfor, potas (К2О)), nie mniej przekroczenie górnej granicy azotu całkowitego, fosforu całkowitego, potasu jest dopuszczalne) % 47 52 55 55
Statystyczna wytrzymałość granulatu, nie mniej niż МПа 3 5 5 4