Mocznik

Zastosowanie w przemyśle jako surowiec do produkcji żywicy, kleju oraz w rolnictwie jako nawóz.

Certyfikat WE/86-2/19/BS

Opakowanie: luzem.
Transport: kolej.

Wymagania techniczne:

Nazwa Min. Max Opis
Wygląd Granulat koloru białego lub lekko zabarwiony
Granulacja  – 6 mm, %, Brak
Granulacja – mniej niż 1 mm, %, max 3
Granulacja –1-4 mm, %, min 94
Granulacja –2-4 mm, %, min 70
Zawartość wody, %,  nie większa niż 0,5
Zawartość N, %, min 46,2
Zawartość antyzbrylaczy, % 0,03 0,05
Zawartość biuret, %, max 1,4
Statyczna wytrzymałość granul, max 0,7