O firmie

BNH-Oil Polska Sp. z o.o. jest firmą handlową, podstawową działalnością której jest sprzedaż produktów petrochemicznych i chemicznych, produkowanych przez białoruskie zakłady, wchodzące w skład koncernu „Belneftekhim”. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie w czerwcu 2007 roku.

Główną działalnością BNH-Oil Polska Sp. z o.o. jest promowanie produkcji przedsiębiorstw, zrzeszonych w państwowym białoruskim koncernie ropy i chemii (koncern „Belneftekhim”) na rynku Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej. Koncern „Belneftekhim” jest jednym z największych kompleksów przemysłowych w Republice Białoruś, który obejmuje ponad 40 przedsiębiorstw, w tym wszystkie największe petrochemiczne i chemiczne zakłady Republiki Białoruś, między innymi zakład wydobujący ropę – RUP „Białorusneft”, rafinerie – OAO „Naftan” oraz OAO „Rafineria Mozyr”, produkujące produkty petrochemiczne i chemiczne – zakład „Polymir” OAO „Naftan”, OAO „Mogilewchimwołokno”, OAO „Grodno Azot”, OAO „Swietłogorskchimwołokno”, OAO „Łakokraska”, do produkcji opon samochodowych – OAO „Belshina” oraz inne. Zakłady koncernu produkują ponad 500 rodzajów produktów petrochemicznych i chemicznych.

Główne cele BNH-Oil Polska Sp. z o.o.:

  • Wzrost sprzedaży produktów koncernu „Belneftekhim” na rynku polskim i innych krajów Unii Europejskiej.
  • Ustanowienie bezpośrednich i długoterminowych relacji biznesowych z firmami.
  • Stałe poszerzanie zakresu i asortymentu dostarczanych produktów białoruskich.
  • Dostawa surowców do zakładów koncernu.
  • Korzystanie z osobowości prawnej Członka Unii Europejskiej do działania jako jedyny przedstawiciel białoruskich eksporterów w ramach przepisów REACH i CLP (klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin).