Wodny roztwór saletrzano mocznikowy (UAN)

UAN może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, ziemniaka, buraka, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. UAN można łączyć z innymi agrochemikaliami, jak mikroelementy, fungicydy, zoocydy, regulatory wzrostu, o ile ich instrukcje stosowania nie zawierają przeciwwskazań i przewidują stosowanie w formie oprysku grubokroplistego.

W przemyśle – zastosowanie do produkcji MDF i płyt wiórowych.

Certyfikat WE/120/20/BS

Wygląd: Przezroczysta ciecz z ewentualną domieszką koloru
Pakowanie i transport: cysterny kolejowe

Specyfikacja techniczna

Norma
Stosunek masowy mocznika do azotanu amonu 0,78±0,05
Całkowity udział masowy azotu, %: 31,5 − 32,5
Alkaliczność roztworu pod względem wolnego amoniaku, % 0,01 − 0,50